De små ligisterna växer och börjar verkligen utveckla sina personlighetersmiley

Hela godiskullen still i en sekundsmiley Från vänster Happy Caramel, Delizie, Sweet Cherry Jesus och Fizzy Bubblizz.

Lilla Fizzy <3

Elementkatter.

Hej, säger Cherry.

Bröderna bus, Cherry till vänster och Happy till höger.

Cherry <3

Fizzy <3